تماس باما

آدرس شرکت :بجنورد-نبش ضلع جنوبی چهارراه دانش آموز-شرکت تعاونی سهام عدالت

شماره تماس:05832211272

شماره فکس:05832230051